Onze wensen voor een gezegend 2019. Uw steun blijft heel belangrijk!!

Language: 
Dutch
Sent On: 
Mon, 2018-12-31
Year: 
2018
Newsletter Number: 
53

In mijn Engelstalige nieuwsbrief van 24 december heb ik een overzicht gegeven van het vele werk dat in 2018 is verzet waaronder een enorme toename van het aantal stagiaires en de start van een schooltje dat volgens de Egyptische richtlijnen een Learning Center moet worden genoemd waarmee we kinderen en jongeren kunnen helpen die geen kans hebben gehad om een reguliere schoolopleiding te volgen.

 

Op 29 december bezocht ik Dr. P.B. Dirksen (90) die ik tijdens mijn eerste bezoek aan Egypte in 1976 heb leren kennen en die mijn werk voor de Werkgroep Midden-Oosten tijdens mijn studie Niet-Westerse Sociologie in Leiden altijd heeft ondersteund. Piet Dirksen vindt het een “enorme prestatie” dat ik al sinds 1994 in Egypte werk en woon met een vrijwel permanent onzeker inkomen. Natuurlijk we zijn dankbaar voor de donaties die we door de jaren van Kerk in Actie, Missio, Misereor, andere organisaties en tal van particulieren hebben ontvangen maar elk jaar moeten we opnieuw zien hoe we rondkomen.

 

Daarnaast is er in de jaren 2005-2012 een forse Egyptische belastingschuld ontstaan door een Egyptische accountant die geen aandacht heeft gegeven aan de Egyptische belastingaangiftes en toen we dit ontdekten bleken we niet in staat te zijn dat in een lopende organisatie te corrigeren. We hebben daarom CIDT moeten opheffen en in een andere rechtsvorm weer opgericht. We hebben u daarover enkele jaren geleden geschreven en daarop hebben velen van u gereageerd met een bijdrage waarvoor hartelijk dank. Deze schulden zijn nu weggewerkt en de procedure met de Egyptische belastingautoriteiten is bijna afgerond. Maar het was allesbehalve prettig om hierin verzeild te raken.  

 

Nu staan we voor een grote nieuwe uitdaging. Misereor heeft aangekondigd zich per 1.7.2019 terug te trekken waarmee we een derde van ons inkomen verliezen. We zijn heel dankbaar voor de steun van Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Den Haag voor 2019 en 2020 maar dit is ongeveer gelijk aan 60% van de bijdrage van Misereor. Het wordt daarmee een enorme uitdaging om de productie van ons werk op peil te houden. Geld voor nieuwe projecten zoals het genoemde Learning Center is er al helemaal niet.

 

Doordat we lange tijd in Egypte hebben gewoond en gewerkt is ook een enorm AOW-gat ontstaan; 42% voor mijn vrouw Sawsan en 30% voor mijzelf. Dr. Dirksen vindt daarom een oproep voor een donatie voor ons werk via de Stichting Arab-West Foundation zeer op zijn plaats.  Dit is een ANBI-stichting en uw giften zijn daarmee voor de Nederlandse belasting aftrekbaar. U mag tussen de 1% en de 10% van uw bruto jaarinkomen besteden aan giften. U kunt ervoor kiezen om dit nu nog in 2018 te doen of om uw gift in 2019 over te maken. Dit kan op rekening: NL35 RABO 0105 7799 62 ten name van de Stichting Arab-West Foundation in Capelle aan den IJssel.

 

Enkele lezers van onze nieuwsbrief hebben doorlopende machtigingen gemaakt,  https://www.arabwestfoundation.com/sites/arabwestfoundation.com/files/images/DoorlopendeMachtiging.jpg

U kunt deze invullen en opsturen naar dhr. Koen Vliegenthart, voorzitter Arab-West Foundation, 's-Graveweg 400, 2905 LC Capelle aan den IJssel

 

Geeft u daarbij aan waarvoor u uw bijdrage wilt bestemmen: het pensioen van Sawsan en mij via de Stichting Arab-West Foundation of de Learning Center.

 

Vanzelfsprekend hoop ik in April rond de Paasdagen weer in Nederland te zijn. Ik ben dan graag bereid presentaties over ons werk in Egypte te geven.

 

Met wensen voor een gezegend 2019,

 

Kees Hulsman