Uw bijdrage voor het einde van dit jaar blijft belangrijk

Language: 
Dutch
Sent On: 
Wed, 2021-12-08
Year: 
2021
Newsletter Number: 
41

Beste Nederlandse nieuwsbrieflezers,


Op 23 november schreef ik u over de vele goede resultaten in ons werk in de afgelopen jaren
maar ook over het tekort van 725 Euro voor 2021. Met uw giften in de afgelopen week is dit
tekort gereduceerd tot 405 Euro. Als u nog geen gift hebt overgemaakt zou u dit dan willen
doen? Onze donoren werken met een cash systeem. Het geld dat wij ontvangen moet in hetzelfde
jaar overeenkomstig een vooraf vastgesteld budget worden gebruikt waardoor we geen reserve
kunnen creëren maar ook geen tekort mogen hebben.


We zijn erg dankbaar voor de steun van Prof. Dr. Thomas Wolsey en Dr. Brooke Comer van de
Amerikaanse Universiteit in Cairo die zich inzetten om ons werk over te brengen naar de
Amerikaanse Universiteit. Dat betreft zowel onze database als ons werk voor ons
onderwijscentrum voor Afrikaanse vluchtelingen in Egypte. Zij hadden op donderdag 2
december daarover een gesprek met de AUC president. Dit zijn goede stappen vooruit maar
uiteraard is veel meer dan een enkel gesprek nodig.


Het is ons doel om ons onderwijs centrum in een door de Egyptische overheid erkende school te
ontwikkelen. Daarvoor is de rol van schoolhoofd Peter Mathias erg belangrijk maar we zijn er tot
nu toe niet ingeslaagd om de fondsen bijeen te krijgen om hem een salaris te kunnen geven. We
zouden het zeer op prijs stellen als u ons kunt adviseren t.a.v. organisaties die we eventueel
hiervoor kunnen benaderen. Ik heb EduKans geschreven maar tot nog toe nog geen reactie
ontvangen.


Uw donatie is mogelijk via de Stichting Arab-West Foundation: IBAN: NL35 RABO 0105 7799 62 met de vermelding “gift 2021”! Met heel hartelijke groet en wensen voor een gezegende Kerst.

 


Kees Hulsman
Eindredacteur Arab-West Report