We zijn hard op weg om onze doelstellingen te halen maar hebben daarvoor financiële steun nodig

Language: 
Dutch
Sent On: 
Thu, 2019-11-21
Year: 
2019
Newsletter Number: 
35

We hebben in 2019 een buitengewoon productief jaar gehad. De belangrijkste doelstelling waar ik naar toe werk is de overdracht van ons werk naar Dr. Matthew Anderson in September 2021, een Anglicaans pastor die die assistent hoogleraar aan de universiteit van Georgetown (VS) is geworden en graag zich volledig wil specialiseren op de verhoudingen tussen Christenen en Moslims. Het is daarvoor belangrijk dat het werk voor de door ons in de afgelopen 22 jaar opgebouwde bibliotheek met maar liefst 54.000 artikelen en rapporten wordt voortgezet. En omdat goed te doen moet het daarvoor geheel gestandaardiseerd zijn want alleen dan kun je die artikelen over de positie van Christenen in de Egyptische Moslim samenleving beter doorzoeken en begrijpen. Dat dit niet het geval was komt omdat de bibliotheek door de jaren met steeds weer wisselende mensen is opgebouwd en natuurlijk ontbreekt dan de standaardisatie die zo noodzakelijk is om onze bibliotheek geschikt te maken voor gebruik door universiteitsbibliotheken. De academische uitgeverij Brill heeft veel vertrouwen dat we met deze standaardisatie abonnementen kunnen aantrekken en is bereid daarvoor een contract met ons af te sluiten. Daarmee kan op termijn onze afhankelijkheid van donoren verminderen.

Dit proces van standaardisatie is enorm omvangrijk. De snelheid waarmee dit werk gedaan kan worden hangt natuurlijk af van de beschikbare financiële middelen. In 2017-2018 kregen we hiervoor steun van het Aartsbisdom van Keulen. Dat werk was in handen van de uiterst capabele Kent Blaeser, een Amerikaan die daarvoor nu een bescheiden salaris van 500 Euro/maand (bruto) krijgt. We wilden hem uiteraard niet kwijt en zijn met zijn werkzaamheden in 2019 doorgegaan omdat we de graag de gestelde datum van September 2021 halen voor de overdracht aan Dr. Matthew Anderson. We hebben in 2019 aan een nieuwe steun aanvraag bij een donor gewerkt en die vooruitzichten zijn ook goed. Maar ook is door de tijd die nodig was voor een gedetailleerde aanvraag en het doorlopen van dit project is een tekort van ong. 8500 Euro over 2019 ontstaan. Natuurlijk kunnen we in 2019 het tekort dekken met gelden die voor 2020 bestemd waren maar dat gaat dan ten koste van ons al heel krappe budget voor 2020.

De in aantocht zijnde nieuwe NGO-wetgeving in Egypte is voor ons heel hoopgevend. Een Egyptische NGO is met een Nederlandse vereniging te vergelijken. Dat is in Egypte belastingtechnisch veel gunstiger. We zouden daarom het liefst alle bijdragen via onze NGO ontvangen maar onder de oude wet was het buitengewoon moeilijk om grote donaties van niet-leden te ontvangen. Veel Egyptische NGOs zijn daardoor in de afgelopen jaren failliet gegaan. We hebben daarom in afgelopen jaren via ons Egyptische bedrijf gewerkt. Dat zijn dan contracten waarbij ons bedrijf diensten levert (dwz informatie) tegen betaling. Maar onze Duitse donor Misereor wilde dat niet meer en is per 1.7.2019 met hun steun aan ons werk gestopt. Ze willen nu uitsluitend nog projecten van NGOs of kerken ondersteunen. Dr. Maged Moussa, directeur van Episcocare, een grote Anglicaanse NGO in Egypte, is heel positief over de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt maar deze gaat pas in op het moment dat de uitvoerende bepalingen van deze wet gereed zijn. Dat wordt in januari 2020 verwacht. Dat opent mogelijkheden voor aanvragen bij donoren die uitsluitend via een NGO willen werken.

De elektronische bibliotheek is niet ons enige project. We hebben in 2019 met SGP steun een zomerschool voor 25 studenten over de verhoudingen tussen Christenen en Moslims georganiseerd. Ook de Heliopolis Universiteit wilde een vergelijkbare zomerschool. Dat gaat om de toekomstige leiders van Egypte.

Ons werk is vanaf 2018 veel diaconaler geworden. We hebben een onderwijs centrum voor kinderen uit lage inkomens gezinnen (meest vluchtelingen) opgezet, zijn betrokken bij gevangenis werk, helpen het dorpje Qufada in zuid-Egypte met tweedehands kleding, etc. Daar betrekken we natuurlijk onze studenten bij. Dit werk neemt alleen maar toe terwijl onze inkomsten zijn afgenomen. Toch moeten we zien dat we onze doelstelling halen voor de komst van Dr. Anderson.

We zijn erg blij dat de Rijswijkse zakenman Kees Haye (www.lijster.nl) bereid was om fondsenwerver en adviseur van onze Stichting Arab-West Foundation te worden. Kees Haye was tussen 14 en 24 oktober in Egypte en heeft alle aspecten van het werk gezien en heeft enorm veel leidinggevende personen gesproken van organisaties waar wij mee samenwerken. Hij heeft een uitvoerig Nederlandstalig verslag gemaakt dat door elke belangstellende kan worden opgevraagd.

Kunt u ons alstublieft helpen om onze doelstelling voor September 2021 te halen? Bijdragen zijn mogelijk via de Stichting Arab-West Foundation (een ANBI stichting) te Capelle aan den IJssel. IBAN nummer: NL35 RABO 0105 7799 62

Met hartelijke groet uit Egypte,

Kees Hulsman